CHO08000Zi – CHO01000Zi

CHO08000Zi – Zinc conductor head – model: Oud Hollands dia. 80 mm, width: 240mm, height:210mm, depth:170mm

CHO01000Zi – Zinc conductor head – model: Oud Hollands dia. 100 mm, width: 240mm, height:210mm, depth:170mm