CHHK0800Zi – CHHK0100Zi

CHHK0800Zi – Zinc conductor head – model: Hieking Korte Conus dia.80 mm, width: 220mm, height: 300 mm, depth:220 mm

CHHK0100Zi – Zinc conductor head – model: Hieking Korte Conus dia.100 mm, width: 220mm, height: 300 mm, depth:220 mm